[اسم]

child abuse

/ˈtʃaɪld əbjuːs/
غیرقابل شمارش

1 کودک آزاری

  • 1.victims of child abuse
    1. قربانیان کودک آزاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان