[قید]

completely

/kəmˈpliːt.li/
غیرقابل مقایسه

1 کاملا

معادل ها در دیکشنری فارسی: تماما همگی کاملا
مترادف و متضاد absolutely entirely thoroughly totally partially
  • 1.completely different
    1. کاملا متفاوت
  • 2.I agree with you completely.
    2. کاملا با شما موافقم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان