[قید]

completely

/kəmˈpliːt.li/
غیرقابل مقایسه

1 کاملا

مترادف و متضاد absolutely entirely thoroughly totally partially
  • 1. completely different
    1 . کاملا متفاوت
  • 2. I agree with you completely.
    2 . کاملا با شما موافقم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان