[قید]

conspicuously

/kənˈspɪkjuəsli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به طرز قابل توجهی به طرز آشکاری

مترادف و متضاد inconspicuously
  • 1.His name was conspicuously absent from the list of winners.
    1. اسم او به طرز قابل توجهی در لیست برندگان حضور نداشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان