[اسم]

contentment

/kəntˈɛntmənt/
قابل شمارش

1 رضایت خوشنودی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان