[اسم]

Courtney

/ˈkɔrtni/
غیرقابل شمارش

1 کورتنی (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان