[صفت]

courtly

/kˈoːɹtli/
قابل مقایسه

1 درباری با وقار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان