[اسم]

courtier

/kˈoːɹɾɪɚ/
قابل شمارش

1 درباری

معادل ها در دیکشنری فارسی: درباری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان