[اسم]

courtier

/kˈoːɹɾɪɚ/
قابل شمارش

1 درباری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان