[اسم]

crumple zone

/kɹˈʌmpəl zˈoʊn/
قابل شمارش

1 بخش انعطاف‌پذیر اتومبیل (اتومبیل) ضربه‌گیر، [بخشی از اتومبیل که به راحتی مچاله می‌شود]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان