[اسم]

crupper

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پاردم

توضیحاتی در مورد واژه crupper
واژه crupper تسمه‌ای چرمین یا از جنس پالان است که بر عقب زین یا پالان می‌دوزند و آن را در دو سوی پالان استوار می‌کنند. دم خر و اسب و ستوران را از آن می‌گذرانند و این باعث می‌شود که در سربالایی‌ها پالان به طرف پایین نلغزد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان