[اسم]

crusader

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مبارز مجاهد، جنگجو

معادل ها در دیکشنری فارسی: جهادگر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان