[صفت]

cryptic

/ˈkrɪptɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more cryptic] [حالت عالی: most cryptic]

1 رمزی پنهان

معادل ها در دیکشنری فارسی: مرموز
مترادف و متضاد mysterious puzzling
  • 1.a cryptic message
    1. یک پیغام رمزی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان