[اسم]

cryptographer

/kɹɪptˈɑːɡɹəfɚ/
قابل شمارش

1 رمزنگار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان