[اسم]

cryptography

/krɪpˈtɑː.ɡrə.fi/
غیرقابل شمارش

1 رمزنگاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان