[صفت]

cultural

/ˈkʌl.tʃə.rəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more cultural] [حالت عالی: most cultural]

1 فرهنگی

معادل ها در دیکشنری فارسی: فرهنگی
مترادف و متضاد ethnic lifestyle societal
  • 1.A cultural event
    1. یک رویداد فرهنگی
  • 2.cultural activities
    2. فعالیت‌های فرهنگی
  • 3.cultural differences
    3. تفاوت‌های فرهنگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان