[اسم]

datum

/dˈeɪɾəm/
قابل شمارش
[جمع: data]

1 داده

معادل ها در دیکشنری فارسی: داده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان