[اسم]

Delgado

/dɛlɡˈɑːdoʊ/
غیرقابل شمارش

1 دلگادو (نام خانوادگی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان