[اسم]

Denise

/dɪˈnis/
غیرقابل شمارش

1 دنیس (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان