[اسم]

denizen

/ˈdɛnəzən/
قابل شمارش

1 ساکن مقیم

مترادف و متضاد inhabitant resident
  • 1.the denizens of the United States
    1. ساکنان ایالات متحده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان