[اسم]

Denmark

/ˈdenmɑːrk/
غیرقابل شمارش

1 کشور دانمارک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان