[صفت]

despicable

/dɪˈspɪkəbl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more despicable] [حالت عالی: most despicable]

1 نفرت‌انگیز مذموم، بیزارکننده

  • 1.a despicable act
    1. یک اقدام مذموم
  • 2.I hate you! You're despicable.
    2. از تو متنفرم! تو نفرت‌انگیزی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان