[اسم]

destitution

/ˌdestɪˈtuːʃn/
غیرقابل شمارش

1 فقر مستمندی، تهیدستی، افلاس

مترادف و متضاد poverty
  • 1.homelessness and destitution
    1. بی‌خانمانی و تهیدستی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان