[اسم]

disapproval

/dɪsəˈpruvəl/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 عدم تایید مخالفت، رد

مترادف و متضاد approval
  • 1.Their disapproval of the plan caused the experiment to be abandoned.
    1. عدم تایید برنامه موجب شد که آزمایش منتفی شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان