[صفت]

disappointing

/ˌdɪs.əˈpɔɪnt.ɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more disappointing] [حالت عالی: most disappointing]

1 مأیوس‌کننده ناامیدکننده

مترادف و متضاد depressing disheartening dismaying dispiriting saddening cheering encouraging
  • 1. What a disappointing performance!
    1 . چه اجرای مأیوس‌کننده‌ای!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان