[صفت]

disappointed

/ˌdɪs.əˈpɔɪnt.əd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more disappointed] [حالت عالی: most disappointed]

1 ناامید مأیوس

مترادف و متضاد disheartened let down saddened upset pleased satisfied
  • 1.She was disappointed (that) they hadn't phoned.
    1. او ناامید شده بود (که) آنها تماس نگرفته‌اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان