[اسم]

doorkeeper

قابل شمارش

1 دربان سرایدار

معادل ها در دیکشنری فارسی: دربان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان