[صفت]

dried

/draɪd/
غیرقابل مقایسه

1 خشک خشک کرده

معادل ها در دیکشنری فارسی: خشکانده
  • 1.dried food
    1. غذای خشک (کرده)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان