[اسم]

drifter

قابل شمارش

1 آدم بی‌هدف و بی‌برنامه آدم بدون شغل یا محل زندگی ثابت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان