[فعل]

to educate

/ˈɛʤəˌkeɪt/
فعل گذرا
[گذشته: educated] [گذشته: educated] [گذشته کامل: educated]

1 آموزش دادن تعلیم دادن، آگاهی دادن

مترادف و متضاد teach
  • 1. Children need to be educated on the dangers of drug-taking.
    1 . باید به بچه‌ها درباره خطرات مصرف مواد مخدر آموزش داد.
  • 2. They decided to educate Edward at home.
    2 . آنها تصمیم گرفتند که "ادوارد" را در خانه آموزش دهند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان