[اسم]

embezzlement

/ɛmbˈɛzəlmənt/
قابل شمارش

1 اختلاس

معادل ها در دیکشنری فارسی: اختلاس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان