[اسم]

embellishment

/ɛmbˈɛlɪʃmənt/
قابل شمارش

1 تزیین پیرایه، آرایش

2 آب‌وتاب پیرایه، تکلف، جزئیات اضافه

معادل ها در دیکشنری فارسی: آب‌وتاب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان