[اسم]

embassy

/ˈem.bə.si/
قابل شمارش
[جمع: embassies]

1 سفارت

معادل ها در دیکشنری فارسی: سفارت سفارتخانه
مترادف و متضاد consulate legation ministry
  • 1.the Swedish Embassy in London
    1. سفارت سوئد در لندن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان