[اسم]

enrollment

/ɪnˈroʊlmənt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ثبت‌نام نام‌نویسی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسم‌نویسی ثبت‌نام نام‌نویسی
  • 1.Enrollment is the first week of September.
    1. ثبت‌نام هفته اول سپتامبر است.
  • 2.Fees must be paid in full at the time of enrollment.
    2. شهریه می‌بایست در زمان ثبت‌نام به صورت کامل پرداخت شود.
enrollment form
فرم نام‌نویسی

2 تعداد ثبت‌نام‌کنندگان (دانشگاه و ...)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان