[اسم]

expansion

/ɪkˈspæn.tʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 انبساط بسط، توسعه، گسترش

معادل ها در دیکشنری فارسی: انبساط بسط توسعه گسترش
  • 1.Expansion occurs when matter is heated.
    1. وقتی ماده گرم می شود انبساط رخ می دهد.
  • 2.expansion of the software industry
    2. توسعه صنعت نرم افزاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان