[اسم]

expectorant

/ɛkspˈɛktɚɹənt/
قابل شمارش

1 خلط‌آور (داروسازی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان