[اسم]

eyeshadow

/ˈaɪʃædoʊ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سایه چشم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان