[فعل]

to forswear

/fɔrˈswɛr/
فعل گذرا
[گذشته: forswore] [گذشته: forswore] [گذشته کامل: forsworn]

1 انکار کردن (همراه با قول یا سوگند) دست کشیدن، رد کردن

مترادف و متضاد abjure renounce
  • 1.we are formally forswearing the use of chemical weapons.
    1. ما به طور رسمی استفاده از تسلیحات شیمیایی را انکار می کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان