[صفت]

fragrant

/ˈfreɪgrənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more fragrant] [حالت عالی: most fragrant]

1 معطر خوشبو

  • 1. she gathered the fragrant blooms.
    1 . او شکوفه‌های معطر را جمع‌آوری کرد.
  • 2. The air was fragrant.
    2 . هوا خوشبو بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان