[اسم]

free verse

/ˌfriː ˈvɜːrs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شعر سپید شعر نو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان