[اسم]

free trade

/ˌfriː ˈtreɪd/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تجارت آزاد

معادل ها در دیکشنری فارسی: تجارت آزاد
  • 1.a free-trade area
    1. حوزه تجارت آزاد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان