[اسم]

free will

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اختیار آزادی، اراده آزاد

معادل ها در دیکشنری فارسی: اختیار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان