[اسم]

free port

/fɹˈiː pˈoːɹt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بندر آزاد

معادل ها در دیکشنری فارسی: بندر آزاد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان