[اسم]

free period

/ˌfriː ˈpɪriəd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وقت آزاد ساعت بیکاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان