[صفت]

fully-grown

قابل مقایسه

1 بالغ به کمال رسیده، کامل رشد کرده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان