[اسم]

gateway

قابل شمارش

1 دروازه درگاه، ورودی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان