[صفت]

gated

/ɡˈeɪɾᵻd/
غیرقابل مقایسه

1 دروازه‌دار (جاده) درب‌دار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان