[فعل]

to gatecrash

فعل گذرا و ناگذر

1 بی‌دعوت به مهمانی یا پارتی رفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان