[اسم]

gastronomy

/gæˈstrɑnəmi/
غیرقابل شمارش

1 خوراک‌شناسی (علم)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان