[اسم]

gastritis

/ɡæstɹˈaɪɾɪs/
قابل شمارش

1 ورم معده گاستریت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان