[اسم]

godfather

/ˈɡɑːdfɑːðər/
قابل شمارش

1 پدرخوانده پدر تعمیدی

معادل ها در دیکشنری فارسی: پدرخوانده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان