[صفت]

godlike

/ɡˈɑːdlaɪk/
قابل مقایسه

1 الهی ملکوتی، خدایی، خداگونه

معادل ها در دیکشنری فارسی: اهورایی ایزدی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان